Winter holidays are meant to bring joy, warmth and closure to every child’s soul.

This year, our charitable organization starts on a mission to spread the holiday spirit among everyone with an open and kind heart; a caravan that will brings smiles and happiness to children less fortunate then us. As such, our team has set a goal to help Santa this Christmas again and bring joy and hope to 8 children from a remote, northern village in Moldova. Every little child wrote a letter to Santa Claus that we received into our care. Their wishes were simple and their letters filled us with sadness caused by the things that they shared with Santa- whether these were due to material shortcomings, lack of parental care or the burden of some serious medical diagnoses.

Love is Kind is every child’s friend and they are the reason we exist in the first place. This winter campaign, we will collect and provide winter clothes and shoes for children, packages of food, hygiene products, books, toys and sweets. However, we dare to dream of something more for them then the basics – we dare to believe that Santa Claus will be generous and we will be able to afford to gift them a small domestic animal (goat, sheep, pig) or poultry. We follow the principle: “Give someone a fish and you will quench his hunger for one day, teach him how to fish and you will quench his hunger for a lifetime.”

On this spiritual mission, anyone can join us – volunteers, donors, people who want to do an act of kindness, including small or big businesses and organizations.

Our charity aims to support disadvantaged or special needs children, as well as to raise awareness of their problems. On the other hand, we hope to encourage every child that we help to overcome the difficulties they are going through by believing in themselves and never lose hope.

The story of our heroes, their wishes to Santa Claus and the campaign’s successes will be published regularly on our Facebook page as well as on Love’s Kind official website.

We appeal to the kindness and goodwill of all those who want to get involved in this campaign and kindly ask you to join us.

Thank you!

  • Contact person in MD – Adelina Sochirca, Love is Kind campaign coordinato
  • Contact details: tel. 069441661, email: adelina_sochirca@yahoo.com

Campania Love is Kind – CARAVANA LUI MOȘ CRĂCIUN

Perioada: 20 noiembrie – 25 decembrie 2017

Localitatea: raionul Râșcani

Sărbătorile de iarnă vin pentru a aduce căldură în suflet. Mai cu seamă în sufletul copilașilor.

Anul acesta organizația de caritate Love is Kind pornește o caravană a bunătății, o caravană care să aducă zâmbete și emoții de fericire în suflețelele unor copilași mai triști ca alții. Ne propunem ca de această dată Caravana lui Moș Crăciun să bucure 8 copilași dintr-un sat îndepărtat din nordul Moldovei. Fiecare copilaș i-a scris lui Moș Crăciun scrisoare, iar din răvașele lor am citit rânduri pline cu tristețe cauzate de neajunsuri materiale, lipsa căldurii părintești ori de povara unor diagnoze grele.

Love is Kind este prietenul tuturor copiilor, de aceea, vrem să le fim alături de sărbători. În cadrul campaniei vom colecta și acorda hăinuțe și încălțăminte de iarnă pentru copii, pachete alimentare, produse igienice, cărți, jucării, dulciuri. Însă, îndrăznim să visăm la ceva mai mult pentru ei, îndrăznim să credem că Moș Crăciun va fi darnic și ne vom putea permite să le dăruim animăluțe domestice sau păsări de curte. Mergem după principiul: „Dai omului un pește și îi potolești foamea pentru o zi, îl înveți să prindă pește și îi potolești foamea pe-o viață.”

La Caravana lui Moș Crăciun se poate alătura oricine dorește – voluntari, donatori, oameni care vor să facă o faptă bună, inclusiv întreprinderi şi organizații.

Acțiunea de caritate are ca scop susținerea copiilor defavorizați sau cazurile speciale, inclusiv sensibilizarea societății față de problemele acestora.  Pe de altă parte, ne propunem să fim bucuria de Crăciun a acestor opt copilași și să le dăm curajul de a învinge greutățile prin care trec.

Povestea eroilor noștri, dorințele adresate lui Moș Crăciun, dar și acțiunile campaniei vor fi publicate sistematic pe pagina de Facebook, dar și pe site-ul organizației Love is Kind.

Facem un apel la bunătatea și bunăvoința tuturor celor care doresc să se implice în această campanie și vă oferim cu toată încrederea rolul lui Moș Crăciun în realizarea faptelor bune.

  • Persoana de contact în MD – Adelina Sochircă, coordonator campanie Love is Kind
  • Date de contact: tel. 069441661, email: adelina_sochirca@yahoo.com