English Version

Love is Kind was founded by three young mothers and good friends. Originally from Moldova, we have found our home and built our lives in the United States. All 3 of us have a great love and passion for kids, a feeling that has been strengthened by us becoming mothers of some amazing, little bundles of joy and happiness. Our children have really helped us see life from a different perspective…one of a child’s. They have become an extension of us and our hearts and now they are out there in the world for everyone to see and judge…
Looking into our child’s eyes we could see their unconditional need for our love, care and support and we strongly believe that no child should be deprived from the love of his parents and the hope or even a promise of having a happy childhood.
“Reap what you sow” is what our mothers would often say to us and transposing that to the idea or raising a child we realized that teaching and showing a child kindness and unconditional love will help him see the world as a better place and we’ll be able to raise a more compassionate and considerate adult. We hope that by investing in a child’s future today we can make a difference and change a life for better in the future… And this is our way of giving back to our native country.

Romanian Version:

MISIUNEA organizației: A alina suferința, a aduce speranța și a oferi o a doua șansă copiilor din familiile social-vulnerabile din Republica Moldova.
Viziunea organizației: A arăta fiecărui copil că iubirea este darnică ( milostivă)/ „Love Is Kind”.
Istoria organizației: Organizația „Love Is Kind” este fondată de trei mame tinere și bune prietene.Originare din Republica Moldova sunt stabilite cu traiul în Statele Unite ale Americii de mai mulți ani. „Odată devenite mame, dragostea și atenția noastră față de copii s-a intensificat. Copiii noștri ne-au ajutat să privim viața dintr-o altă perspectivă, cea a unui copil. Ei reprezintă continuitatea vieții și au nevoie de ajutorul nostru neconditionat. Nouă nu ne rămâne decât să îi susținem, în mod special atunci când au de infruntat in viata nenumarate încercări și obstacole.
Stiind ca am vrea sa oferim copiilor noștri iubire necondiționată, grijă și suport credem cu vehemența că niciun copil nu trebuie privat de iubirea părintească și de promisiunea sau, cel puțin, speranța unei copilării fericite.
“Culegi ceea ce semeni” este expresia des auzită de la mamele noastre. Aplicând această expresie în creștrea copiilor, am realizat că învățându-i si arătându-le bunătate și iubire, îi vom ajuta să vadă lumea cu ochi mai buni, devenind astfel niște adulți responsabili și înțelegători. Sperăm că investind astăzi în viitorul unui copil îi vom schimba viața spre bine. Aceasta si este calea aleasa de noi să mulțumim țării noastre natale.”

Russian Version

Организация “Любовь добра” была создана тремя молодыми матерями которые также хорошие друзья. Родившись в Молдове, мы смогли найти свой дом и построить свою жизнь в Соединенных Штатах Америки. Все трое из нас наделены невероятной любовью и страстью к детям, которые умножились и росли с появлением наших детей, несущих нам счастье и радость. Наши дети помогли нам увидеть жизнь другими глазами… увидеть её глазами ребенка. Они стали нашим счастьем, и теперь они живут в мире полном суждений и оценок. Когда мы смотрим в глаза своим детям, мы всегда видим их безусловную потребность в нашей любви,
поддержке и заботе, и мы действительно верим в то, что ни один ребенок не должен быть лишен родительской любви и заботы, и каждый из них заслуживает счастливого детства.
“Что посеешь, то и пожнешь” – часто говорят наши матери, и мы поняли, применив это выражение к процессу воспитания детей, что обучение и окружение ребенка добротой и безусловной любовью помогает ему воспринимать мир в ином, лучшем свете, помогая нам растить более сострадательных и внимательных последователей. Мы надеемся, что инвестируя в будущее детей сегодня, мы сможем изменить мир будущего в лучшую сторону… Этим же способом мы выражаем благодарность нашей родной стране.